KIINKO – Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö tarjoavat lisä- ja täydennyskoulutusta sekä ammattitutkintoja kiinteistöalan ammateissa toimiville ja alalle hakeutuville. Koulutuskeskus tarjoaa ajankohtaiskoulutuspalveluja, ja Koulutussäätiö järjestää tutkinto- ja pätevöittämistavoitteista koulutusta alan ammattilaisille. Kiinko tarjoaa myös konsultointipalveluja ja räätälöityä yrityskoulutusta sekä harjoittaa alan tutkimustoimintaa.

Kiinkon koulutusalueita ovat isännöinti ja asuminen, taloushallinto, rakennuttaminen ja suunnittelu, kiinteistönvälitys ja -arviointi, tekninen ylläpito ja kiinteistöliiketoiminta ja -rahoitus. Koulutuksien kohderyhmään kuuluvat muun muassa toimihenkilöt, asiantuntijat ja yritysten johtohenkilöt.Muita palveluita ovat mm. osaamisen kehittämiseen liittyvät konsultointipalvelut.Kiinko on yhteisnimi vuonna 1978 perustetulle Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle ja 1989 perustetulle Kiinteistöalan Koulutussäätiölle.