1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy/Kiinteistöalan Koulutussäätiö (myöh. Kiinko)
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
Puhelin: (09) 3509 290, sähköposti koulutus@kiinko.fi
www.kiinko.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Palvelujohtaja Matti Oinonen, matti.oinonen@kiinko.fi tai puh. 09 3509 2922
Kiinko, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Kiinko rekisteri (KiinkoRek)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään Kiinkon asiakasviestintään ja markkinointiin sekä koulutusten hallinnointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan tarvittaessa käyttää Kiinkon kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen yhteistyökumppaneiden tapahtumamarkkinointiin, tutkimuksiin tai muihin vastaaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia asiakkaiden tietoja.

Asiakastiedot, kuten
 1. nimi
 2. tehtävänimike
 3. sukupuoli
 4. syntymäaika/henkilötunnus
 5. osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
 6. Työpaikka ja siihen liittyen
  1. osoitetiedot, puhelinnumerot ja internetosoite
  2. henkilöstön määrä
  3. toimiala
  4. y-tunnus
  5. asiakasnumero
  6. mahdolliset verkkolaskun tiedot

Koulutuksiin osallistumisiin ja muut asiakkuuksiin liittyen tiedot, kuten
 1. Koulutus-/tilaushistoria
 2. Ilmoittautumiset ja hakemukset
 3. Opintosuoritukset ja tiedot opiskelun tilanteesta
 4. Laskutukseen ja maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 5. Tiedot rekisteröidylle suunnatuista kampanjoista
 6. Muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
 7. Rekisteröidyn itse ilmoittamat kiinnostustiedot
 8. Markkinointikiellot
 9. Mahdolliset erityisruokavaliot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Tiedot saadaan pääosin koulutukseen ilmoittautumisten kautta rekisteröidyltä itseltään
 2. Tietoja kerätään tai päivitetään satunnaisesti myös muista henkilörekistereistä tai tietolähteistä,
  tai asiakastapahtumien yhteydessä.

7. Tietojen luovutukset

Kiinko ei myy tai luovuta asiakastietojaan ulkopuolisille. Kiinkolla on kuitenkin erityisen harkinnan
perusteella mahdollisuus luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa esim. Kiinkon yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei
rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Oppilaitoksen (Kiinteistöalan
Koulutussäätiö) osalta tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittavissa rajoissa viranomaisille ja muille oppilaitosta velvoittaville tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin
keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan Kiinkon työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterin tietoihin yhtiön myöntämällä
henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Manuaalisesti käsiteltäviin rekisteröityjen tietoja sisältäviin
asiakirjoihin pääsy on estetty asiattomilta (lukittu arkisto yrityksen toimitiloissa).

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2
mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti Kiinkon
toimipisteessä yllä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Kiinkolle sähköpostitse osoitteeseen koulutus@kiinko.fi.